Alle medlemmer af Rugbyklubben Speed samt forældre inviteres hermed til stiftende generalforsamling i Rugbyklubben Speed Venner.

Tid og sted
Det foregår onsdag den 11. maj 2016 kl. 18.00 i Speeds klubhus.

Dagsorden.

  • Velkomst.
  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse.
  • Forslag til vedtægter.
  • Forslag til fremtidigt arbejde.
  • Forslag til kontingent.
  • Valg af foreningens bestyrelse.
  • Valg af revisorer.
  • Eventuelt.

Vel mødt.