Ved generalforsamlingen 26.  februar blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring for §11 vedtaget enstemmigt.

Forslaget medfører at bestyrelsens sammensætning ændres idet der fremover indgår et kvindeudvalgsmedlem frem for bane- og materialeansvarlig.

Vedtægterne kan downloades her